Kalıpların İçindeki Bedenler

Cinsiyet kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanabilir. Toplumsal cinsiyet kavramı ise kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade eder. Başka bir ifadeyle toplumsal cinsiyet kavramı (içerisinde); kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları, beklentileri ve genellikle bireyin biyolojik yapısı […]

Devamını Oku

Tasavvuf ve Yunus Emre

Tasavvuf XIII. yüzyılın toplumsal yaşantısındaki karışıklıklar, insanların Moğol istilasından kaçan sûfilerin kurdukları tekkeler çevresinde toplanmasına neden olmuştu. Süregelen savaşlar, halkı maddi dünyadan manevi dünyaya doğru yönlendirmişti. Tekkeler, Anadolu Selçuklularının sûfilere gösterdiği saygı ile desteklenince Anadolu halkı arasında, bir tasavvuf hayatı başladı. Tasavvuf felsefesi, İslam düşüncesinin daha önceki düşüncelerden de yararlanarak ortaya koyduğu bir din felsefesidir. […]

Devamını Oku