Tasavvuf ve Yunus Emre

Tasavvuf XIII. yüzyılın toplumsal yaşantısındaki karışıklıklar, insanların Moğol istilasından kaçan sûfilerin kurdukları tekkeler çevresinde toplanmasına neden olmuştu. Süregelen savaşlar, halkı maddi dünyadan manevi dünyaya doğru yönlendirmişti. Tekkeler, Anadolu Selçuklularının sûfilere gösterdiği saygı ile desteklenince Anadolu halkı arasında, bir tasavvuf hayatı başladı. Tasavvuf felsefesi, İslam düşüncesinin daha önceki düşüncelerden de yararlanarak ortaya koyduğu bir din felsefesidir. […]

Devamını Oku